Rok 2019: AUDI AG osiągnęło swe cele finansowe i wyznacza dalszy kurs na osiągnięcie długoterminowej konkurencyjności

Audi przez trudny rok budżetowy 2019 przeszło stabilnym kursem. Koncern systematycznie zmniejszał zapasy WLTP i w wysoce konkurencyjnym otoczeniu osiągnął nieco wyższy poziom dostaw samochodów marki Audi niż w roku poprzednim. Przychody w wysokości 55,7 mld euro odzwierciedlają wysoki popyt przede wszystkim na SUV-y i modele klasy wyższej.


Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży osiągnął poziom 8,1 procent. Plan Transformacji Audi (Audi Transformationplan – ATP) w roku budżetowym 2019 przyniósł 2,5 mld euro. Znacząco wzmocniona dyscyplina wydatków i inwestycji znajduje odzwierciedlenie w wyższym poziomie zwrotu z inwestycji (12,7 procent). W tym roku, prezentując kolejne elektryczne i zelektryfikowane modele, Audi kontynuuje inicjatywę elektryfikacji. Cztery pierścienie intensyfikują synergię z Grupą Volkswagen, teraz także w zakresie rozwoju oprogramowania. Wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa i niejasnych skutków pandemii dla gospodarki, producent widzi poważne wyzwania w roku 2020 i koncentruje się na zdrowiu pracowników na całym świecie oraz na płynności i stabilności firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *